Portfolio Category: Predavači 2017

Reza Moussavian

Dr. Reza Moussavian, viši potpredsjednik HR odjela ''Digital i inovacije'', i njegov tim su središnja točka kontakta u Deutsche Telekom AG za sve upite vezane uz digitalizaciju i inovacije u HR sektoru. Od svog osnutka u travnju 2016., odjel je uspješno uveo nove alate poput leadership aplikacije, digitalne suradnje, metoda inovacije, inovacije strukture top menadžmenta…
SAZNAJ VIŠE

Mike George

Mike George je autor mnogih bestsellera. Njegovih devet publikacija prevedeno je na čak 15 jezika. Mike George je coach i konzultant za osobni i profesionalni razvoj za neke od najpoznatijih svjetskih tvrtki: Mitsubishi, Siemens, Johnson and Johnson, Dupont, American Express, British Telecom, Tetra Laval, United Bank of Switzerland, KLM, Royal Dutch Airlines, The Allianz Group, Barclays…
SAZNAJ VIŠE

Tom Haak

Tom Haak je osnivač i direktor HR Trend Instituta. HR (Human Resources) Trend Institut prati, detektira i potiče trendove u domeni organizacija i ljudskih resursa. Kada je to moguće, institut također postavlja trendove. Tom posjeduje bogato radno iskustvo u upravljanju ljudskim resursima u multinacionalnim kompanijama. Radio je na višim HR pozicijama u tvrtkama Fugro, Arcadis,…
SAZNAJ VIŠE

Natal Dank

Iskrena i realna u svom pristupu, Natal ima zaraznu energiju za ono što radi. Sa znanjem stečenim kroz više od desetljeća rada s organizacijama i liderima na usavršavanju talenata, Natal razumije izazove s kojima se suočavaju kada treba voditi bihevioralne i kulturalne promjene. Kroz rad u Southern Blue Consultingu, Natal je pokrenula revoluciju HR prakse…
SAZNAJ VIŠE