Robert-Kopal: Primjena analize socijalnih mreža i socijalne fizike u HR-u