Renata Baric: Upravljanje timovima u stresnim situacijama