Matej Sakoman: Bojišnica uma za zaposlenike, menadžere, neurotike i ne neurotike – mentalno kondicioniranje i druga dopuštena sredstva osnaživanja