Lorena Dika

lorena-dikaLorena Dika završila je magisterij iz upravljanja ljudskim potencijalima u Barceloni te započela karijeru u tvrtci ARAMARK u Španjolskoj. 2007. godine prelazi u CEMEX gdje projekt koji je vodila „CEMEX BRINE - Gradimo zdravu i sigurnu budućnost zajedno“ osvaja nagradu Najbolje HR prakse. Od 2011. godine radi u tvrtci JGL d.d. i trenutno je na poziciji Direktorice upravljanja ljudskim resursima. Strateški upravlja funkcijom te postavlja procese HRM kontrolinga, upravljanja karijerom i potencijalima, interni centar procjene te centar za upravljanje JGL znanjem.